روانشناس بالینی

روانشناس بالینی
  • تعداد بازدید : 381 تاریخ بروزرسانی: 1400/11/10

استان : تهران


شهر : تهران


ایمیل : leilarad.8687@gmail.co


وبسایت :


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


گرایش : روانشناسی بالینی


مجوز ها

  • عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • عضو شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی سازمان اتحاد مشاوران و روانشناسان ایثارگر (سامرا )
  • عضو شورای مرکزی انجمن مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی ایرانیان
  • عضو اتاق فکر پلیس افتخاری
  • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان

آدرس : تهران- قائم مقام فراهانی- روبروی بیمارستان تهران کلینیک - کوچه ششم- ساختمان پزشکان رازی- طبقه اول


شماره تماس : ۰۹۳۸۹۷۴۲۴۰۶ - ۰۲۱۸۸۷۳۰۸۶۱