روانشناس و مدرس دانشگاه

روانشناس و مدرس دانشگاه
  • تعداد بازدید : 368 تاریخ بروزرسانی: 1400/12/22

استان : هرمزگان


شهر : بندرعباس


ایمیل : foroughnaghibi@yahoo.com


وبسایت :


مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی


گرایش : روانشناسی سلامت


مجوز ها

عضو نظام روانشناسی امریکا
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی سلامت ایران

آدرس : fknvufhs


شماره تماس : 09338692069